اجناس فلزی

در پخش پلاستیک حراجی در قسمت فروشگاه در دسته بندی اجناس فلزی پخش پلاستیک

شما میتوانید از تمام اجناس و لوازم فلزی و مفتولی موجود در پخش عمده پلاستیک دیدن بفرمایید .