انبر استیل دوقلو

انبر استیل دوقلو با کیفیت و قیمت مناسب . انبر استیل دوقلو که یکی کوچک و یکی بزرگتر میباشد . تولید چین میباشد . تعداد در کارتن این محصول 288 عددی میباشد .

توضیحات

انبر استیل دوقلو با کیفیت و قیمت مناسب . انبر استیل دوقلو که یکی کوچک و یکی بزرگتر میباشد . تولید چین میباشد . تعداد در کارتن این محصول 288 عددی میباشد .

فهرست