انبر سالاد استیل تکی

انبر سالاد استیل تکی که چینی میباشد و با قیمت مناسب و کیفیت خوبی دارد و در دو مدل میباشد که هر دو یک قیمت است .

توضیحات

انبر سالاد استیل تکی که چینی میباشد و با قیمت مناسب و کیفیت خوبی دارد و در دو مدل میباشد که هر دو یک قیمت است .

فهرست