انبر سالاد

انبر سالاد با کیفیت و قیمت مناسب که در طرح رنگی و کریستالی شفاف میباشد . تولید شرکت جم . تعداد در کارتن انبر سالاد 160 عددی میباشد .

توضیحات

انبر سالاد با کیفیت و قیمت مناسب که در طرح رنگی و کریستالی شفاف میباشد . تولید شرکت جم . تعداد در کارتن انبر سالاد 160 عددی میباشد .

فهرست