جاصابونی دکو

جاصابونی دکو که درب کریستالی میباشد از مواد نو تولید شده و به شکل مستطیل است و از نظر انداره یک جا صابونی بزرگ میباشد . تعداد در کارتن جاصابونی دکو 120 عددی میباشد .

توضیحات

جاصابونی دکو که درب کریستالی میباشد از مواد نو تولید شده و به شکل مستطیل است و از نظر انداره یک جا صابونی بزرگ میباشد . تعداد در کارتن جاصابونی دکو 120 عددی میباشد .

 

جاصابونی دکو  جاصابونی دکو

فهرست