جالیوانی استیل اویز

جالیوانی استیل اویز ایرانی میباشد که بدون مکنده است و با قلاب خود به دیوار اویز میشودو مفتول ان نازک میباشد .تعداد در کارتن جالیوانی استیل اویز 60 عددی میباشد .

دسته: برچسب:

توضیحات

جالیوانی استیل اویز

جالیوانی استیل اویز ایرانی میباشد که بدون مکنده است و با قلاب خود به دیوار اویز میشودو مفتول ان نازک میباشد .تعداد در کارتن جالیوانی استیل اویز 60 عددی میباشد .

جالیوانی استیل اویز

فهرست