رسوب گیر سماور

رسوب گیر سماور پودری میباشد که براحتی جرم سماور را میگیرد . رسوب گیر پودری را در اب سماور ریخته و پی جوشیدن و جدا کردن تمام رسوب تخلیه کرده و بشویید .

 

توضیحات

رسوب گیر سماور

رسوب گیر سماور پودری میباشد که براحتی جرم سماور را میگیرد . رسوب گیر پودری را در اب سماور ریخته و پی جوشیدن و جدا کردن تمام رسوب تخلیه کرده و بشویید .

با قیمت مناسب و کیفیت عالی .

 

 

رسوب گیر سماور

فهرست