رنده تخت بزرگ

رنده تخت بزرگ

رنده تخت بزرگ که چینی میباشد بدنه رنده نخت پلاستیکی میباشد . رنده نخت سبک و با کیفیت و قیمت مناسب میباشد یک جنس مناسب برای حراجی فروشان میباشد .

توضیحات

رنده تخت بزرگ

رنده تخت بزرگ که چینی میباشد بدنه رنده نخت پلاستیکی میباشد . رنده نخت سبک و با کیفیت و قیمت مناسب میباشد یک جنس مناسب برای حراجی فروشان میباشد .

فهرست