رنده سیر مخزن دار

رنده سیر مخزن دار که دارای یک مخزن زیر ان میباشد و هرکدام تک جعبه و با قیمت مناسب میباشد . تعداد در کارتن رنده سیر مخزن دار 180 عددی میباشد .

توضیحات

رنده سیر مخزن دار که دارای یک مخزن زیر ان میباشد و هرکدام تک جعبه و با قیمت مناسب میباشد . تعداد در کارتن رنده سیر مخزن دار 180 عددی میباشد .

فهرست