رنده سیر چهارگوش

رنده سیر چهارگوش

رنده سیر چهارگوش با کیفیت و شکیل و ارزان که ایرانی میباشد بدنه پلاستیکی رنده از مواد نو درست شده است . رنده سیر چهارگوش در رنگبندی های مختلف هست که برای فروش در پلاسکو ها مناسب میباشد .

توضیحات

رنده سیر چهارگوش

رنده سیر چهارگوش با کیفیت و شکیل و ارزان که ایرانی میباشد بدنه پلاستیکی رنده از مواد نو درست شده است . رنده سیر چهارگوش در رنگبندی های مختلف هست که برای فروش در پلاسکو ها مناسب میباشد .

فهرست