زیر دیگی طرحدار

زیر دیگی طرحدار که یک جنس چینی میباشد . زیر دیگی طرحدار یک جنس اعلا میباشد و به دلیل قیمت مناسب این محصول در ردیف مجصولات حراجی قرار گرفته است . سایز این زیر دیگی کوچک میباشد . زیر دیگی طرحدار در چندین طرح مختلف است . این جنس فانتزی و پرفروش که در بین مردم بسیار جا افتاده است و نسبت به سایر زیر دیگی ها بیشتر مورد پسند قرار گرفته است . جنس این محصول چوبی میباشد و روی آن طرح های گل و میوه و طرح های فانتزی دیگر است . در زیر چند نمونه طرح آن را به نمایش گذاشته ایم . یک جنس خوب برای فروشگاه های حراجی و سایر فروشگاه های پلاسکو . ارسال بار به تمام نقاط ایران .

 

توضیحات

زیر دیگی طرحدار که یک جنس چینی میباشد . زیر دیگی طرحدار یک جنس اعلا میباشد و به دلیل قیمت مناسب این محصول در ردیف مجصولات حراجی قرار گرفته است . سایز این زیر دیگی کوچک میباشد . زیر دیگی طرحدار در چندین طرح مختلف است . این جنس فانتزی و پرفروش که در بین مردم بسیار جا افتاده است و نسبت به سایر زیر دیگی ها بیشتر مورد پسند قرار گرفته است . جنس این محصول چوبی میباشد و روی آن طرح های گل و میوه و طرح های فانتزی دیگر است . در زیر چند نمونه طرح آن را به نمایش گذاشته ایم . یک جنس خوب برای فروشگاه های حراجی و سایر فروشگاه های پلاسکو . ارسال بار به تمام نقاط ایران .

 

زیر دیگی طرحدار

فهرست