سبد میوه هشت ضلعی کاترینا

سبد میوه هشت ضلعی کاترینا که از مواد نو تولیده شده است و قیمت مناسبی دارد . تعداد در بسته 48 عددی میباشد .

توضیحات

سبد میوه هشت ضلعی کاترینا که از مواد نو تولیده شده است و قیمت مناسبی دارد . تعداد در بسته 48 عددی میباشد .

فهرست