سبد چهارگوش پلاستیکی میوه

سبد چهارگوش پلاستیکی میوه از مواد نو تولید شده و جنس مقاومی دارد . با کیفیت و قیمت مناسب میباشد .

 

توضیحات

سبد چهارگوش پلاستیکی میوه  از مواد نو تولید شده و جنس مقاومی دارد . با کیفیت و قیمت مناسب میباشد .

سبد چهارگوش پلاستیکی میوه

سبد چهارگوش پلاستیکی میوه

 

سبد چهارگوش پلاستیکی میوه

 

 

فهرست