سطل کاغذ پلاستیکی حراجی

سطل کاغذ پلاستیکی حراجی

سطل کاغذ پلاستیکی حراجی از مواد نو تولید شده و بسیار پرفروش میباشد و در رنگبندی وقیمت مناسبی میباشد

در همه فروشگاه های پلاسکو و حراجی بفروش میرسد . جنس آن نرم و مواد نو میباشد و کیفیت خوبی دارد .

 

توضیحات

سطل کاغذ پلاستیکی حراجی

سطل کاغذ پلاستیکی حراجی از مواد نو تولید شده و بسیار پرفروش میباشد و در رنگبندی وقیمت مناسبی میباشد

در همه فروشگاه های پلاسکو و حراجی بفروش میرسد . جنس آن نرم و مواد نو میباشد و کیفیت خوبی دارد .

 

 

سطل کاغذ پلاستیکی حراجی    سطل کاغذ پلاستیکی حراجی

 

 

 

فهرست