سفره دونفره

سفره دونفره حاشیه دار که از سفره اصفهان دورویه تولید شده است . کیفیت سفره خوب میباشد و فروش خوبی دارد در همه فروشگاهها . 

دسته: برچسب:

توضیحات

سفره دونفره حاشیه دار که از سفره اصفهان دورویه تولید شده است . کیفیت سفره خوب میباشد و فروش خوبی دارد در همه فروشگاهها .

فهرست