فریزری دوقلو فانتزی

فریزری دوقلو فانتزی

فریزری دوقلو فانتزی ایرانی میباشد که برای جای پنیر و مربا و کره استفاده میشود . این فریزری گرده با طرح های فانتزی و رنگی از مواد نو تولید شده است . تعداد هر بسته فریزری دوقلو فانتزی 96 عددی میباشد .

توضیحات

فریزری دوقلو فانتزی

فریزری دوقلو فانتزی ایرانی میباشد که برای جای پنیر و مربا و کره استفاده میشود . این فریزری گرد با طرح های فانتزی و رنگی از مواد نو تولید شده است . تعداد هر بسته فریزری دوقلو فانتزی 96 عددی میباشد .

فهرست