قالب بستنی

قالب بستنی چهار عددی با کیفیت و ارزان مناسب پلاسکوها میباشد . از مواد نو تولید شده است تعداد در کارتن قالب بستنی 80 عدد میباشد .

توضیحات

قالب بستنی چهار عددی با کیفیت و ارزان مناسب پلاسکوها میباشد . از مواد نو تولید شده است تعداد در کارتن قالب بستنی 80 عدد میباشد .

فهرست