قالب کتلت

قالب کتلت در سه طرح مختلف که در بسته های 3 عددی بسته بندی شده است . تولید شده از مواد نو . قالب کتلت از اجناس پر فروش حراجی فروشی ها میباشد .

توضیحات

قالب کتلت

قالب کتلت در سه طرح مختلف که در بسته های 3 عددی بسته بندی شده است . تولید شده از مواد نو . قالب کتلت از اجناس پر فروش حراجی فروشی ها میباشد .

فهرست