قیچی مرغ

قیچی مرغ معمولی که با قیمت پایین و مناسب برای فروش در پلاسکو ها و ارزان فروشی ها بسیار بفروش میرسد قیچی مرغ تولید چین میباشد .

دسته: برچسب:

توضیحات

قیچی مرغ معمولی که با قیمت پایین و مناسب برای فروش در پلاسکو ها و ارزان فروشی ها بسیار بفروش میرسد قیچی مرغ تولید چین میباشد .

فهرست