لیوان دسته دار بلور هانی

لیوان دسته دار بلور هانی

لیوان دسته دار بلور هانی که بصورت فله در کارتن های 36 عددی میباشد با کیفیت و قیمت مناسب میباشد . فروش لیوان دسته دار بلور هانی فقط کارتنی میباشد . لیوان دسته دار دارای جنس ضخیم و شفاف میباشد .

توضیحات

لیوان دسته دار بلور هانی

لیوان دسته دار بلور هانی که بصورت فله در کارتن های 36 عددی میباشد با کیفیت و قیمت مناسب میباشد . فروش لیوان دسته دار بلور هانی فقط کارتنی میباشد . لیوان دسته دار دارای جنس ضخیم و شفاف میباشد .

فهرست