لیوان دلستری بلور

لیوان دلستری بلور تولید شرکت شوگا بسیار با کیفیت و یک لیوان بزرگ میباشد جنس ضخیمی دارد و تعداد در کارتن لیوان دلستری 16 عددی میباشد .

توضیحات

لیوان دلستری بلور

لیوان دلستری بلور تولید شرکت شوگا بسیار با کیفیت و یک لیوان بزرگ میباشد جنس ضخیمی دارد و تعداد در کارتن لیوان دلستری 16 عددی میباشد .

لیوان دلستری بلور

فهرست