ملاقه کریستالی

ملاقه کریستالی دسته بلند و اعلا با شکلی زیبا و جنس کریستالی شفاف بسیار پرفروش میباشد . تعداد در کارتن ملافه کریستالی 130 عددی میباشد .

توضیحات

ملاقه کریستالی دسته بلند و اعلا با شکلی زیبا و جنس کریستالی شفاف بسیار پرفروش میباشد . تعداد در کارتن ملاقه کریستالی 90 عددی میباشد .

ملاقه کریستالی

ملاقه کریستالی

 

 

فهرست