نمکدان بلور

نمکدان بلور دوعددی که تولید شرکت زیباسازان میباشد و بسیار با کیفیت و قیمت مناسبی دارد درب نمکدان کروم است  و هر دو نمکدان در یک جعبه میباشد . تعداد در کارتن نمکدان بلور 72 عددی میباشد .

دسته: برچسب:

توضیحات

نمکدان بلور دوعددی که تولید شرکت زیباسازان میباشد و بسیار با کیفیت و قیمت مناسبی دارد درب نمکدان کروم است  و هر دو نمکدان در یک جعبه میباشد . تعداد در کارتن نمکدان بلور 72 عددی میباشد .

فهرست