نمکدان حراجی شیشه ای

نمکدان حراجی شیشه ای

نمکدان حراجی شیشه ای درب آن طرح چوب میباشد و جنس نمکدان شیشه است .

نمکدان شش عددی میباشد و با کیفیت و پر فروش میباشد . تعداد در کارتن 24 دستی است .

توضیحات

نمکدان حراجی شیشه ای

نمکدان حراجی شیشه ای درب آن طرح چوب میباشد و جنس نمکدان شیشه است .

نمکدان شش عددی میباشد و با کیفیت و پر فروش میباشد . تعداد در کارتن 24 دستی است .

 

 

نمکدان حراجی شیشه ای

 

 

 

 

فهرست