نمکدان پلاستیکی

نمکدان پلاستیکی که در هر بسته سه عددی میباشد و باکیفیت میباشد و با قیمت مناسب یکی از اجناس پرفروش میباشد .تعداد در کارتن نمکدان پلاستیکی 65 عددی میباشد .

توضیحات

نمکدان پلاستیکی که در هر بسته سه عددی میباشد و باکیفیت میباشد و با قیمت مناسب یکی از اجناس پرفروش میباشد .تعداد در کارتن نمکدان پلاستیکی 65 عددی میباشد .

فهرست