گیره لباس پلاستیکی

گیره لباس پلاستیکی

گیره لباس پلاستیکی اعلا تو لید شده از مواد نو و تعداد در هر بسته گیره لباس پلاستیکی 20 عدد میباشد . گیره لباس با کیفیت و قیمت مناسب بسیار عالی برای مغازه پلاسکو هست و جنس پرفروشی میباشد . تعداد در کارتن این محصول 72 عدد میباشد .

توضیحات

گیره لباس پلاستیکی

گیره لباس پلاستیکی اعلا تو لید شده از مواد نو و تعداد در هر بسته گیره لباس پلاستیکی 20 عدد میباشد . گیره لباس با کیفیت و قیمت مناسب بسیار عالی برای مغازه پلاسکو هست و جنس پرفروشی میباشد . تعداد در کارتن این محصول 72 عدد میباشد .

فهرست